Algemene voorwaarden

Inschrijving

U kunt inschrijven op de volgende wijze :

 • U vult het inschrijvingsformulier in.
 • U zendt het inschrijvingsformulier per email aan bookings@cosmocollege.eu
  of u zendt het per post aan cosmocollege, Spillemansstraat 10, 2140 Antwerpen.
 • Binnen de 48u ontvangt u uw factuur en bewijs van inschrijving.
 • U betaalt onmiddellijk het voorschot van  250€.
 • Het saldo dient uiterlijk 4 weken voor vertrek op onze bankrekening te staan.
 • Na ontvangst van het volledige bedrag ontvangt u informatie over uw cursus en gastgezin.
 • Voor laattijdige inschrijvingen (1 week of minder voor aanvang van de cursus) is er een extra kost van 45€.

Annulering

De annulering dient per mail te gebeuren.

Annuleringskosten :

 • in geval van annulering tot 6 weken voor vertrek : voorschot
 • in geval van annulering tot 7 dagen voor vertrek: 65% van het totale bedrag
 • in geval van annulering 7 dagen of minder voor vertrek : het volledige bedrag

Eens de cursus is gestart, wordt er geen enkele terugbetaling gedaan in geval van onderbreking door de klant of wegens schorsing door de school. Indien de onderbreking veroorzaakt wordt door uitzonderlijke redenen en mits een schriftelijk akkoord van de directie, kan er een terugbetaling gebeuren, meestal onder de vorm van een tegoedbon. Het tegoed wordt berekend op de volledige maanden die resteren en kan verminderd worden met administratieve kosten.

 

Verlenging van de cursus.

Het is mogelijk om een cursus ter plaatse te verlengen op voorwaarde dat er plaats is in de lessen en in het gastgezin. Elke verlening brent 45€ administratieve kosten met zich mee en wordt beschouwd als een nieuwe boeking, zonder rekening te houden met eventueel degressieve prijzen.

 

Feestdagen

Op officiële feestdagen wordt er geen les gegeven. Enkel bij individuele programma’s en de Professionele cursus worden de uren ingehaald. Voor alle andere programma’s is er geen compensatie, ook niet financieel.

 

Attitude

Elke deelnemer dient zich te onderwerpen aan het schoolreglement. Elk gedrag dat afwijkt van de afspraken in het reglement kan leiden tot stopzetting van de cursus, zonder enige vorm van compensatie. Hetzelfde geldt voor elke situatie die een interventie van de politie tot gevolg heeft. Er kan in dit geval geen sprake zijn van enige financiële of andere compensatie.

 

Klachten

Iedere klacht dient onmiddellijk gemeld te worden aan de schooldirectie. Er zal samen met de deelnemer naar een oplossing worden gezocht voor het probleem. Klachten die na het eind van het verblijf worden gemeld, kunnen niet meer behandeld worden.

 

Antwerp - Skyline