Onze aanpak

Nederlands in Antwerpen - Pedagogie

Gedifferentieerde methode

Alle deelnemers aan een talencursus van cosmocollege worden per niveau ingedeeld, op basis van een niveautest, die gebaseerd is op het ERK (Europese Referentiekader voor talen). Maar op elk niveau is er ook een verschil qua interesse, doelstellingen, tempo en leerstijl.

Daarom gebeurt een deel van de lessen klassikaal, maar op andere momenten worden de deelnemers ingedeeld in kleinere groepen met elk een andere taak. Op deze manier wordt er rekening gehouden met de subniveaus en interesses van elke deelnemer.

Het toepassen van de vier basisvaardigheden / communicatieve methode.

De vier vaardigheden (competenties) die de basis vormen voor het leren van een taal zijn: schrijven, lezen, praten en luisteren. In vele scholen in België worden deze vaardigheden afzonderlijk geoefend in de les Nederlands als tweede taal. De hedendaagse communicatieve methode combineert deze verschillende vaardigheden. Inderdaad, enkel door deze combinatie leert men een taal effectief gebruiken.

Een permanente evaluatie

Klassieke tests (schriftelijk) worden regelmatig gemaakt om de vooruitgang van elke student, op basis van de doelstellingen te controleren. Daarnaast werkt cosmocollege ook met verschillende vormen van permanente evaluatie. De student geeft presentaties, interviewt Nederlandstaligen over verschillende onderwerpen, schrijft mee aan de schoolblog, enz. Daarnaast worden hun inspanningen om Nederlands te spreken, binnen maar ook buiten de lessen, geëvalueerd. Aan het einde van de cursus ontvangt elke deelnemer een evaluatie. Voor studenten die hier meer dan 7 weken blijven, is er een geschreven evaluatie aan het eind van elke maand.

  Intensieve taalopleiding (ILL)

Naast de lessen in de voormiddag (van 9:00 tot 12:30), omvatten sommige programma’s ook I.L.L. Deze worden meestal gespreid over twee namiddagen per week. Een middag wordt besteed aan grammatica. Studenten verdiepen zich onder leiding van een docent in verschillende grammaticale onderwerpen naar keuze. De tweede namiddag wordt besteed aan uitspraak en intonatie onder leiding van een docent die hierin is gespecialiseerd.

 Interactieve taalprojecten (ILP)

Studenten ingeschreven voor een trimestriële cursus (15 weken of meer), werken één namiddag per week rond verschillende projecten. Via deze projecten komen zij in contact met de plaatselijke, Nederlandstalige bevolking. Op deze manier oefenen zij op realistische manier de gesproken taal van alledag. Elke student kiest een aantal projecten die hem of haar interesseren. Deze projecten  gebeuren grotendeels buiten de school.